Изборна настава

Информатика и рачунарство

informatika_gif

Информатика и рачунарство као изборни предмет има задатак да знања која деца стекну у школи примене у пракси, а исто тако треба да допринесе и стварању опште културе и ширег општег образовања.

Масовна примена рачунара довела је до тога да ће се, ускоро, они који не умеју да користе рачунар сматрати практично неписменима.

У нашој школи за извођење наставе информатике опремљена је мултимедијална учионица са 30 рачунара са могућности комуникације на интернету.

Верска настава

Постоји заблуда да постоји сукоб измедју науке и вере. Морамо рећи да се модерна наука све више приближава вери. Скоро 90% врхунских научника су верски опредељени. Чувени физичар Исак Њутн је рекао: “Људи који се не баве науком, погрешно схватају да научник због свог већег знања мора да не буде религиозан, напротив наш рад доводи нас ближе Богу”

veronauka

Поред верског образовања у ужем смислу, веронаука се бави и изградјивањем и васпитавањем личности. У школи се стичу многа знања из разних области, али ниједан предмет се директно не бави јачањем и оплемењивањем личности деце, њиховим стварним животом, дилемама, проблемима и тежњама. Веронаука је ту да помогне ученицима да се лакше и садржајније друже са својим вршњацима, да боље разумеју и више поштују своје родитеље, учитеље, наставнике, једном речју-своје ближње.

Млади су сада изложени многим опасностима и пороцима. Због убрзаног начина живота и општег отудјења савремена породица, нажалост није увек у могућности да их заштити. Заштита ученика од ових опасности јесте један од важних задатака вероучитеља.

Вероучитељи

Грађанско васпитање

Грађанско васпитање, као изборни предмет у основној школи има за циљ подстицање развоја личности и социјалних сазнања код ученика. Основна подручја овог предмета у нижим разредима основне школе крећу се од стицања сазнања о себи у првом разреду, кроз развој социјалних вештина у другом, и стицања сазнања о демократској заједници и њеном функционисању у трећем разреду, да би се у четвртом разреду објединила схватања о свету као целини. Програм за градјанско васпитање у петом разреду предвиђа оспособљавање ученика за активно учешће у животу заједнице, а посебно школе и локалне заједнице у којој живе. Суштина предмета је у томе да се ученици науче не шта да мисле, него како да мисле.

Програм се заснива на интерактивном учењу и истраживачким методама рада. Интерактивно учење подразумева процес сазнавања какав се одвија у свакодневним животним околностима. Деца уче кроз сопствену активност, искуство и размену са другим људима, а знања стечена  на тај начин су трајна и употребљива. Истраживачки метод подразумева да ученици добију одговарајуће инструкције, како би самостално, у паровима или малим групама, у учионици и ван ње, у школи или њеном окружењу прикупљали различите информације неопходне за израду њиховог пројекта. У току рада на пројекту, улога наставника је да организује наставу, мотивише ученике за рад и подстиче их да износе своја гледишта, пружа повратну информацију и демократски управља разредом.

Милка Радовановић, педагог