Огледни часови

У нашој школи, током фебруара и марта се реализовало низ огледних часова из различитих предмета и разреда. Часовима су присуствовали директор, чланови стручних већа и педагог.

Разредна настава

У задњој недељи фебруара имали смо два таква часа у нижим разредима које су реализовале наставнице разредне наставе  Јасмина Мићић и Ана Петровић. Ученици су се кроз групни рад, уз помоћ презентација и коришћењем дидактичких материјала отиснули у свет маште.

Српски језик

Географија

Такође наставница географије Маријана Лукић је са одељењем 6/4 одржала огледни час чија је наставна јединица била Јужна Европа и где су ученици у групама на хамерима графички приказивали одређену целину Јужне Европе и уз помоћ фотографија, извучених занимљивости, текстова презентовали свој рад.

Техничко образовање и физика

Наставник техничко-информатичког образовања Дејан Павловић у сарадњи са наставником физике Бојаном Радовић реализовали су огледни час са одељењем 7/4, који су имали наставну јединицу“Стрма раван“ и где  су ученици усвајали знања уз помоћ разних дидактичких материјала и презентација.

Ostavite komentar