Еуклид

euklid

Еуклид је био антички математичар познат по својим делима “Елементи”, “Дата”, “Оптика” и алгоритму за изачунавање највећег заједничког делиоца (НЗД) који је по њему назван Еуклидов алгоритам.

Живео је у периоду од 330.-275. год. п.н.е. Био је познати грчки математичар из Атине. Живео је и радио у Александрији где је створио математичку школу.

Написао је бројна дела, од којих нека нису сачувана и позната су само по наслову.

Сачувана дела су:

“Елементи” (геометрија као наука о простору) у 13 књига,

“Дата” (о условима задавања неког математичког објекта),

“Оптика” (са теоријом перспективе), и др.

У односу на друге научне области, геометрија је достигла завидан ниво око 300. год. п.н.е. појавом дела “Елементи”. Тада у математици геометрија доминира, па су и бројеви интерпретирани геометријски. Еуклид је покушао да излагање буде строго дедуктивно и управо због те доследности “Елементи” су вековима сматрани најсавршенијим математичким делом. Многе генерације математичара и других научника су учили из ове књиге како се логички закључује и ново повезује са раније утврђеним чињеницама.

Касније су “Елементи” анализирани и допуњавани. Посебну пажњу су привлачили аксиоми и постулати. У овој књизи су садржана сва сазнања и открића до којих су дошли Еуклид и његови претходници и савременици у геометрији, теорији бројева и алгебри. Такође, доказане су и 464 теореме на начин који је и данас беспрекоран.