Ератостен

eratosten

Ератостен је живео у трећем веку пре Христа и био је Архимедов пријатељ. Обојица су волела радити с бројевима и обојица су знали, чак и у тим раним временима, да је Земља округла. Ератостен је одлучио наћи колики је обим Земље. Ево како:

Знало се да је 21.јуна подневно сунце тачно изнадSiene (Syena је градAswan у данашњем Египту). Александрија је била 5000 стадија северно од Сиене. Стадиј је био јединица за дужину коју су Египћани користили за велике удаљености. Ератостен је 1. јуна поставио висок вертикалан штап у Александрији који је бацао сенку на земљу. Израчунао је угао под којим сунце пада на земљу и нашао да је то отприлике 1/50 пуног круга.

Затим је претпоставио да су сунчеви зраци који 21. јуна падају на Сиену паралелни. Тада је нацртао следећу слику, где С ознацава Сyену, А Александрију, а О средиште Земље.

eratostenslika

Будући да су дужине PB и OS паралелне, угао BPA је једнак углу AOS. Будући да је угао BPA отприлике износио 1/50 круга, гао AOS је такође износио 1/50 круга. Тада је знао да је лук AS, који је отприлике износио 500 стадија дуг, био такође 1/50 целог земљиног обима. Нашао је обим Земље тако што је помножио 5000 стадија са 50. Резултат је гласио 250 000 стадија.

Каснији писци пишу да је 250 000 стадија износило отприлике 40 230 км, што је близу модерним мерењима Земљиног обима.