Математика

Заинтересованост ученика за математику је веома велика о чему говоре и бројни резултати на математичким такмичењима свих нивоа. Посебна пажња се полаже и на ученике који имају потешкоћа у усвајању градива и који математику виде као “баук”.

Лакше је научити математику него радити без ње. (Бауз)

Језик природе је језик математике. (Галилеј)

Суштина математике је у њеној вечној младости. (Бел)

Математика је краљица наука а аритметика је краљица математике. (Гаус)

Која наука може бити лепша, племенитија и за човечанство кориснија од математике. (Франклин)

Како решити математички задатак?
  1. Разумети задатак,
  2. Потражити везу између познатог и непознатог,
  3. Направити свој план,
  4. Извршити тај план,
  5. Проверити резултате.
Математичке занимљивости

* Замени слова у цифрама тако да се добију тачне једнакости. При томе истим словима одговарају исте цифре, а различитим словима различите цифре:

M * A = T – E = M : A =T : И = K – A

matematika* Распореди десет тачака у пет редова по четири тачке.

* Које оцене су из математике добили Теа, Сара и Матеја, ако Теа није добила 3, Матеја није добио 3 или 5, а на том писменом задатку није било јединица и двојки?

* У кутији се налази 15 куглица: црвене, беле и зелене. Црвених је 7 пута мање него белих. Колико у кутији има куглица од сваке врсте?

* Користећи три петице произвољне аритметичке знаке и заграде треба добити:

a) 0, b) 1, c) 2, d) 4, e) 5

* Напиши бројеве 123456789. Ако у овај низ бројева поставите три знака (сабирање и одузимање) овај вишемилионски број претвориће се у број 100. Како распоредити знаке?

* У доњем низу један број је погрешно записан. Замени га правим, да би се бројеви ређали по одређеном правилу.

2, 3, 5, 8, 12, 17, 22, 30

* Од слова А, У, Р, П, О, О, Н, К, И, Г, В, А састави што дужу реч, математички термин.