Мајкл Фарадеј

faradej

Мајкл Фарадеј је био енглески физичар и хемичар. Рођен је 22. септембра 1791. године у Њунгтону. Значајан по многим научним открићима, првенствено у области електрицитета и магнетизма.

Живот Мајкла фарадеја врло је занимљив и богат доживљајима. Као млад књиговезачки радник заинтересовао се за физику и одлучио да се бави изучавањем природних појава. најпре је радио у лабораторији тада чувеног енглеског хемичара Девија. Даровити младић био је врло радознао и даље се сам усавршавао, непрекидно вршећи најразноразније физичке и хемијске огледе. Открио је два основна закона електролизе, тада је радио у Кицуловој лабораторији. Ови закони су постали основ електрохемије и учења о електрицитету, а познату су као Фарадејеви закони електролизе. Овај научник први је открио и везу између магнетног поља и светлости. Његово најзначајније откриће је познати Ферадејев закон електромагнетне индукције који је касније увршћен и међу Масквелове основне једначине електродинамике. По Фарадеју је добила име јединица за мерење електричног капацитета – Фарад (F), као и ротација равни поларизације светлости у магнетном пољу – Фарадејев ефекат.