Биологија

biologija

Више информација о занимњивостима из биологије можете наћи на линку www.biologija.rs

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

Еколошка секција се бави уређењем школског ентеријера и екстеријера. Ученици се баве идејним решењима за одржавање чистоће и лепоте у школи и изван ње.

Секцију похађају ученици који имају посебан афинитет према екологији и заштити животне средине.

Циљеви еколошке секције су:

 • буђење и развијање еколошке свести ученика;
 • развијање одговорног односа према окружењу и спремности за очување живе и неживе природе;
 • уочавање чињенице да је човек део природе и да треба да је чува да би опстао;
 • повезивање теоријског знања са практичним решењима;
 • очување и заштита животне средине

Задаци еколошке секције су:

 • развијање радних навика;
 • развијање хигијенских наука;
 • развијање и подстицање креативности;
 • развијање односа поштовања према сопственом и туђем раду;
 • развијање свести код ученика да је њихово место у очувању природе веома битно

Планирана је реализација циљева и задатака еколошке секције кроз:

 • предавања о значају екологије и заштите животне средине;
 • писање реферата и израда паноа на тему екологије и заштите животне средине;
 • дискусије о еколошким темама;
 • обележавање значајних еколошких датума;
 • сакупљање старог папира и амбалаже од пластике