Знате ли све српске владаре?

Знате ли све српске владаре?

Кнежевина Србија (Паганска Србија, VII век-836)

Први Владари и Кнезови Срба и Србије (Седми век-836)

Кнез Срба Довео Србе на Балкан у време владавине Византинског Цара Хераклија (610-641), VII век-660; не зна се његово име, умро је 680)

Свевлад (660-679, Кнез Србије)

Селимир (679-680, Кнез Србије)

Владин (680-700, Кнез Србије)

Ратимир (700-730, Кнез Србије)

Вишеслав (730-780, Кнез Србије)

Радослав (780-822, Кнез Србије)

Просигој (822-836, Кнез Србије)

Кнежевина Србија (Крштена Србија, 836-1035)

Властимировићи (836-960)

Властимир (836-863, Кнез Србије; син Кнеза Просигоја)

Мутимир (863-891, Кнез Србије)

Прибислав Мутимировић (891-892, Кнез Србије)

Петар Гојниковић (892-917, Кнез Србије)

Павле Брановић (917-920, Кнез Србије)

Захарије Прибисављевић (920-924, Кнез Србије)

Часлав Клонимировић (927-960, Кнез Србије)

Тихомировићи (960-1035)

Тихомир (960-980, Кнез Србије)

Љутомир (980-1003, Кнез Србије)

Љутомиров Син (1003-1030, Кнез Србије; не зна се његово име)

Љутовит (1030-1035, Кнез Србије)

Војислављевићи (1035-1118 )

Стефан Војислав (1035-1050, Кнез Дукље, Рашке, Захумља, Травуније и Неретљаније)

Михаило I (1050-1077, Кнез и Краљ Дукље, Рашке, Босне, Захумља, Травуније и Неретљаније, 1077-1081; први Српски Краљ)

Константин Бодин (1081-1101, Краљ Дукље, Рашке, Босне, Захумља, Травуније и Неретљаније)

Михаило II, Бодинов син

Доброслав, Бодинов полубрат

Кочопар (1101-1102, Краљ Дукље, Рашке, Захумља, Травуније и Неретљаније)

Владимир (1102 – 1114, Краљ Дукље, Рашке, Захумља, Травуније и Неретљаније)

Ђорђе (1114 – 1118, Краљ Дукље, Рашке, Захумља, Травуније и Неретљаније)

Велика Жупа Рашка (1118-1166)

Вукан (око 1090-1116), велики жупан

Урошевићи (1166-1165)

Урош I (1118-1140, Велики Жупан Рашке, Дукље, Захумља, Травуније и Неретљаније)

Урош II (1140-1161, Велики Жупан Рашке, Дукље, Захумља, Травуније и Неретљаније)

Деса (1161-1165, Велики Жупан Рашке, Дукље, Захумља, Травуније и Неретљаније)

Тихомир (1165-1165, Велики Жупан Рашке, Дукље, Захумља, Травуније и Неретљаније; брат Стефана Немање)

Немањићи (1196-1371)

Стефан Немања (1166-1196, Велики Жупан Србије)

Стефан Првовенчани (1196-1217 и Краљ Србије 1217-1228; први Краљ Србије)

Стефан Радослав (1128-1233, Краљ Србије)

Стефан Владислав (1233-1243, Краљ Србије)

Стефан Урош I (1243-1276, Краљ Србије)

Стефан Драгутин (1276-1282, Краљ Србије)

Стефан Урош II Милутин (1282-1321, Краљ Србије)

Стефан Урош III Дечански (1321-1331, Краљ Србије)

Стефан Урош IV Душан (1331- 1326, Краљ Србије и Цар Србије 1346-1355)

Стефан Урош V, Урош (1355-1371 Цар Србије)

Лазаревићи (1371-1427)

Лазар I Хребљановић (1371-1389, Кнез Србије)

Стефан III Лазаревић (1389-1402, Кнез Србије и Деспот Србије 1402-1427)

Бранковићи (1427-1456)

Ђурађ I Бранковић (1427-1456, Деспот Србије)

Лазар II Бранковић (1456-1458, Деспот Србије)

Стефан Бранковић (1458-1459, Деспот Србије)

Србија под Османском окупацијом (1459-1804)

Котроманићи (1459)

Стефан IV Томашевић (1459, Деспот Србије)

Владари обновљене Србије

Карађорђе Петровић (1804-1813, Вожд првог Српског устанка)

Обреновићи (1815-1842)

Милош Обреновић I (21 новембар 1815 – 13 јун 1839, Кнез Србије)

Милан Обреновић II (13 јун 1839 – 9 јули 1839, Кнез Србије)

Михаило Обреновић III (17 март 1840 – 14 септембар 1842, Кнез Србије)

Карађорђевићи 1842-1858

Александар Карађорђевић (14 септембар 1842-23 децембар 1858, Кнез Србије)

Обреновићи (1858-1882)

Милош Обреновић I (24 децембар 1858 – 26 сптембар 1860, Кнез Србије)

Михаило Обреновић III (26 септембар 1860 – 10 јун 1868, Кнез Србије)

Милан Обреновић IV (2 јули 1868 – 6 март 1882, Кнез Србије)

Краљевина Србија (1882-1918 )

Обреновићи (1882-1903)

Милан I (6 март 1882-6 март 1889, Краљ Србије)

Александар I (6 март 1889-11 јун 1903, Краљ Србије)

Карађорђевићи, 1903-1918

Петар I Карађорђевић (15 Јун 1903-1 децембар 1918, Краљ Србије и Краљ Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1 децембар 1918-16 – август 1921)

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца (1918-1921)

Краљевина Југославија (1921-1945)

Карађорђевићи, 1918-1945

Александар I (1 децембар 1918-6 јануар 1929, Краљ Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљ Југославије, 6 јануар 1929-9 Оотобар, 1934)

Петар II (9 октобар 1934-29 – новембар1945, Краљ Југославије и Краљ Југославије у егзилу, 29 новембар1945 – 3 новембар 1970)

Ostavite komentar