Историја

Историјска секција

vremenska-masinaИсторијска секција окупља ученике од V до VIII разреда.

Чланови историјске секције су ученици који показују изузетно интересовање за ову науку. Њихово знање и интересовање се подстиче обрадом различитих тема из прошлости. Осим проучавање историјских догађаја и личности, рад у историјској секцији подразумева писање реферата, израду различитих наставних средстава (паноа, историјских карата, хронолошких таблица), посете музејима, изложбама, обилазак историјских споменика, екскурзије, прикупљање историјске документације и књига за историјску библиотеку.

Ученици историјске секције учествују и на такмичењима из историје које организује Министарство просвете и Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ и постижу запажене резултате.

Секцију води наставница Драгица Ловре и Ивана Миленковић.

Погледајте презентацију: Историја

Ostavite komentar