Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарствоЦиљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу.

Чланови информатичке секције могу пуно тога научити о рачунарима, изради сајтова, уређењу сајтова као и многе друге ствари везане за информатику и рачунарство.

Секција организује свој рад у зависности од интересовања ученика сваке школске године.

1.            Израда плаката „Правила везбедног клика“

2.            Израда web странице

3.            Израда мултимедијалних презентација

4.            Програми за учење и забаву (израда  квизова и укрштеница)

5.            Израда дигиталних фотографија „Смешак молим, снимам те!“

6.            Израда кратког филма

Корисни линкови:

Кликни безбедно

Слободан софтвер у школама

Деца и програмирање

Ostavite komentar