Секције

Школски лист ”Горски цар”

Deseti broj“Горски цар” је назив најпознатијег романа књижевника Светолика Ранковића чије име са поносом носи наша школа. Светолик је детињство, до одласка на школовање, провео у Гарашима, па се сматра завичајним писцем те је зато и разумљив назив нашег листа.

У сваком броју нашег листа објављени су радови, ликовни и литерарни више од сто уценика, што значи да је у протеклих десет година кроз лист “Горски цар” представљено стваралаштво преко хиљаду аутора. У изради листа учествују чланови новинарске секције са проф.Николом Настићем.

Лингвистичка секција

lingvistička sekcijaДијалекатска лексика Арандјеловца и околине“, “Лексика у приповеткама Светолика Ранковица“, “Јавно лице мога града” – само су неки од наслова проистеклих из истраживачког рада Лингвистичке секције.

Лингвистичка секција наше школе сваке године окупља по тридесетак ученика од петог до осмог разреда, омогућујући им да прошире своја знања, унапреде истраживачки дух и развију креативност. Њене чланове одликује марљив и истрајан рад, али и широк спектар интересовања. Баве се ономастиком, фолклором, проучавањем лексике књижевних текстова, домаћих и писмених задатака. Стрпљиво и упорно бележе локалне изразе, синониме, жаргоне, као и маштовите називе продавница или кафића, нарочито оне писане латиницом.

Освојена признања на Републичким такмичењима лингвистичких секција подстакла су младе истраживаче да трагају за новим занимљивостима у свом језику, па се и ове године рад секције наставља у истом духу.

Литерарна секција

literarna

Литерарна секција у нашој школи окупља све оне ученике који воле да читају, пишу и оплемењују своју писану реч. Секција окупља даровиту и креативну децу. Нарочито радује ангажованост и посвећеност ученика, што показује да су деца спремна да уче и раде не само за оцену из редовног школског градива.

Радује и чињеница да су ученици наше школе у претходној школској години, поред одазивања на литерарне конкурсе, показали завидан ниво вештине писања и маштовитости и себи и својој школи донели награде. Радови су слати на следеће конкурсе: Крв живот значи, Стара кућа – док је волиш и ти постојиш, Хоћу да се играм, Радујем се и растем, Деца света.

Литерарна активност ученика наставља и у текућој школској години са циљем да се традиција постизања добрих резултата успешно настави, а машта и лепа реч пронесе.

Рецитаторска секција

recitatorska

Живот ОШ “Светолик Ранковић” чине између осталих вредности и многе секције из научних, хуманитарних, уметничких као и спортских области.

Једна од њих у којој преовлађује говор, и која се на њему заснива је рецитаторска секција. Секција постоји већ дужи низ година и окупља се сваке године пред неку манифестацију. Као чланови ове секције можемо рећи, да је то једно интересантно незаборавно искуство. Нашим умећем представљамо школу и оправдавамо њен углед на што бољи начин.

Већ следеће године, ће уместо нас на тој позорници стајати нека друга деца, рецитовати неки друге текстове и искрено се надамо, добити још већи и громкији аплауз него ми.

Секција енглеског језика

engsekcija

Циљ ове секције јесте да се посебно даровитим ученицима у области енглеског језика пружи шанса да се боље упознају са ширим и богатијим спектром језика и другачијим приступима изучавања језика од чисто школског.

На часовима се поред утврђивања вец пређеног градива, преводе нови текстови, читају одломци најпознатијих енглеских писаца и песника и дискутује о њиховом стваралаштву и делу. О текстовима ученици расправљају кроз дебате где они супростављају своја мишљења кроз различите облике групног рада или рада у паровима. Пажња је усмерена на то да се ученици постепено ослободе и навикну да активно комуницирају на енглеском језику. Поред обнављања већ савладаног вокабулара, фраза и реченичних конструкција постепено се уводе и мало сложенији и захтевнији језички изрази не би ли се ученици са већим интересовањем и могућностима боље упознали са енглеским језиком.

Млади физичари

fizicari

Физика је свуда око нас. Све што се креће или мирује, пада или мења свој облик, је физика.

Како би ученици могли боље да упознају законе физике који се непрестано одвијају у њиховој околини, у нашој школи је основана секција “Млади физичар” за оне који воле овај предмети схватају његов значај.

Рад секције је базиран на следећем:

 

* Приппрема најуспешнијих ученика за такмичења, која сваке године организује Министарство просвете;

* Израда паноа из физике од стране ученика (њихова едукативност састоји се у томе да се трајно усвоје најважнији физички закони и да се упознају са животом и радом познатих физичара);

* Израда семинарских радова од стране ученика и наставника и лабораторијске вежбе

Резултати рада секције најбоље се виде на такмичењима. ученици наше школе су сваке године запажени на свим нивоима такмицења: општинском, окружном, републичком такмичењу и освајачи су неког од престижних (првих) места. Наши најбољи физичари су тако допринели и личној афирмацији и угледу школе.

Млади математичари

matematicari

Израда семинарских радова од стране ученика и наставника и лабораторијске вежбе Секција “Млади математичари” окупља талентоване ученике узраста од трећег до осмог разреда наше школе и успешно функционише дуги низ година. Ученици којима је математика један од омиљених предмета редовно долазе на ове часове јер је за њих то својеврстан вид релаксације и забаве. Ови  часови представљају припрему ученика за математичка такмицења која се очекују током другог полугодишта и на којима ученици наше школе постижу одличне резилтате.

Математика је само игра која се игра према извесним једноставним правилима.

Млади хемичари

Чудесна је хемија дубина. Истина, бушења су достигла дубину до 7км земљине коре, а пречник Земље је 6300км. Као што видите, непознато је под ногама. Права ризница чуда. Елементи су у необичним кристалним стањима – неметали, који су се претворили у метале, величанствених 83, најразличитија једињења чија се својства тешко могу замислити… Али научници не мирују… Океан називају течним рудником и многа његова богатства су биолошког порекла. Људи се неце одрећи ових богатстава. Зашто су зелене шуме? -ако не од хлорофила, откуд трагови биљака у каменом угљу, зашто нафта тако чадјавим пламеном гори, зашто воће има сладак укус? – ако не од природног шећера-глукозе…

Све живо на Земљи дугује своје порекло Сунцу, нарочито биљке. Проучавањем фотосинтезе, допушта нам да се надамо да ће уз помоћ биљака у будућности моћи да се добијају неопходна сложена органска једињења у значајним размерама. Да читав свет изумре, остала би једино вода, а у њој би постојала клица новог живота. Раствори испуњавају океане и теку у нашим венама. Можда цемо једном мало више сазнати о тајни света, али праву природу, уствари, никада нећемо сазнати, зато нема тога што је тако вредно проучавања као што је природа.

Тако природа кити себе и свој накит оставља нама на дар – поклони се безбрижно чувају.

Размислите… Све је хемија!

Биолошка секција

Биолошка секција задовољава жеље ученика за посматрањем, откривањем и праћењем појава у природи. Ученици проширују своја знања из ботанике, зоологије, екологије, анатомије и физиологије човека. Биолошка секција пружа могућност за самостални рад ученика, при чему ученици сами долазе до сазнања и закључака и самим тим вредност њиховог стеченог знања је трајнија. Радом ове секције обухваћени су ученици од V до VIII разреда.

Географска секција

geografska sekcija

У оквиру географске секције окупљају се ученици VII и VIII разреда који желе да употпуне стечена знања из географије и да их на креативан начин примене кроз јавне, аудио и видео презентације. Ученици кроз ову секцију успевају да квалитетније разумеју појаве, процесе и законитости у друштву, цртајући географске карте, пишуци реферате и припремајући се за такмичења. Географску секцију води наставница Маријана Лукић која је задовољна досадашњим радом секције и оствареним резултатима.

За ову секцију у нашој школи постоји интересовање. Један од разлога заинтересованости је и тај што се у оквиру рада превазилазе традиционалне методе и предност се даје савременој технологији која је у 21. веку доступна свима и изузетно блиска ученицкој популацији. Користећи медије, интернет и различите рачунарске програме сазнају се нови подаци, прате се текуће промене и законитости у природи, а открије се понека и занимљивост. Ученицима је дата могућност да раде самостално али и у тиму што је од изузетног значаја јер доприноси њиховој социјализацији.

Колико ученици воле географију и да схватају њену улогу у општој култури показују и њихови радови и резултати на општинским, регионалним и републичким такмичењима, а да све не остане у оквирима саме географије, кроз ову секцију се дограде и знања из области историје, књижевности, религије, традиције и гастрономије. Како то на крају изгледа могло се видети на прошлогодишњој манифестацији “Од Медитерана до Јапана укусна је светска храна” у оквиру које су ученици VII разреда преставили културу, обележја, природу, друштво, музику и исхрану седам земаља света.
У овој школској години, чланови секције представили су песме, обичаје специфичности из разних крајева Србије.

Хор

hor

Хор је најмасовнији вид колективног музицирања у основној школи. Окупља велики број ученика, најчешће ученике од V до VIII разреда и развија осећања за колективну одговорност, рад, другарство и дисциплину. Хор је и колектив од чијег рада зависи и презентација школе.

У ОШ “Светолик Ранковић” се хорска музика негује дуги низ година. “Весела и забавна секција”, како је још зову има 50 извођача. Ови ученици гаје велику љубав и посвећеност према хорској секцији и музици уопште, која их чврсто повезује. Због наставка школовања сваке године одређени број ђака напушта хорску секцију, али проблема са допуном хора нема, јер у школи има пуно талентоване деце са истанчаним слухом. Хор је редован и запажен учесник школских приредби, те на тај начин значајно доприноси успеху и квалитету школе.

Фолклорна секција

folklorna_sekcija

Фолклорну секцију одликује лепота старих игара и песама које представљају ученици ове секције. Чланови ове секције већ годинама се баве фолклором и веома су успешни. Почетак њиховог талента и редовно вежбање је тајна њиховог успеха који се огледа у успешно одиграној кореографији, увек бурно пропраћена аплаузом.

Рад у фолклорној секцији пружа велике могућности да покажу свој таленат, испоље своју креативност. Кореографије које су остале запамћене су: Игре из Грделице, Игре из Шумадије и Врањске игре.