РТС часови наставника наше школе

Снежана Ћосић – директор наше школе одржала је час
Природа и друштво – Клатно за четврти разред основне школе

Небојша Вукић – учитељ наше школе одржао је час
Музичка култура – До, до, шта је то – тон и нота До за трећи разред основне школе

Данијела Јовановић – учитељица наше школе одржала је час
Математика- Множење броја 8 и бројем 8 за други разред основне школе

Дубравка Лекић – учитељица наше школе одржала је час
Српски језик- Креативне игре (укрштенице, осмосмерке, ребуси) за трећи разред основне школе

Маријана Максимовић – наставница биологије наше школе одржала је час Биологија – Прилагођености условима животне средине за пети разред основне школе

Никола Недељковић – учитељ наше школе одржао је час
Музичка култура – Слушање музике – Из литургије – С. Мокрањац за четврти разред основне школе