Дописи Министарства везани за еУпис и пробни завршни испит

Линк ка допису еУписа
Линк ка допису пробног завршног испита