ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности- изођење екскурзије ученика   од  1. до 8. разреда за школску 2019/2020.годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација екскурзије