ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 у поступку јавне набавке мале вредности- изођење наставе у природи ученика   од  1. до 4. разреда за школску 2019/2020. годину  

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација