Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга ЈХМВУ редни број 1.2.1/2019

Одлука

Уговор