Награђени ученици

     Са седнице за подршку талентованим ствараоцима, одржане дана 22.06.2017.године, комисија је разматрала поднете захтеве ученика основних школа са територије општине Аранђеловац за постигнуте резултате на окружним и републичким такмичењима у школској 2016/17. години. На основу поднетих пријава на конкурсу за доделу награда ученицима основних школа за постигнуте резултате на републичким и савезним такмичењима, комисија је сачинила следећу листу награђених ученика:

Списак награђених ученика за постигнуте резултате на школским такмичењима у школској 2016/17. години

(преузето са сајта ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ)