Радионице за превенцију насиља

У школи “Светолик Ранковић” константно се одржавају радионице са циљем превенције насиља у школи. Циљ нам је да сви ученици буду упућени у то које врсте насиља постоје (вербално, психичко, физичко, електронско, социјално и сексуално) и које понашање припада којој врсти насиља.
Такође, циљ је да ученицима повећамо свест о томе како се осећа жртва насиља, а који су мотиви насилника и да разговарамо о томе како свако од њих може да помогне у борби против насиља.
Радионице води психолог школе, Невена Новчић.