Коначни резултати расподеле ученика

Објављени су ЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ РАСПОДЕЛЕ ПО ШКОЛАМА И ОБРАЅОВНИМ ПРОФИЛИМА

Резултате расподеле  можетете погледати на сајту Министарсва просвете и науке уносом шифре ученика: www.upis.mpn.gov.rs