ДОПУНА И ИСПРАВКА КОНКУРСА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршило је допуну текста Конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2015/2016. годину, који је објавио Просветни преглед у специјалном броју у априлу 2015. године.

Овом допуном извршене су неопходне техничке корекције шифара, извршена је прерасподела планираних квота у оквиру два образовна профила у једној школи, а у осталим случајевима обезбеђена већа доступност занатских и производно техничких образовних профила. Допуна се односи на школе у којима је у претходном периоду дошло до значајнијег смањења броја одељења услед неповољних кретања на тржишту рада а у циљу подршке локалним иницијативама за запошљавање и имплементације Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године.

Конкурс_за_упис_у_средњу_школу_-_2015

Допуна конкурса

Исправка_конкурса за упис у средњу школу – 2015