Међународни Дан безбедног интернета

Данас, 10. фебруара обележава се међународни Дан безбедног интернета. Циљ обележавања Дана безбедног интернета је превенција дигиталног насиља и смањење злоупотреба савремених технологија.

http://kliknibezbedno.rs/sr/seksualno-zlostavljanje.1.49.html