Pripremna nastava

Pripremna nastava utorak.  

Pripremna nastava je obavezna za sve učenike 8. razreda. Zainteresovani roditelji mogu proveriti kod predmetnih nastavnika broj održanih pripremnih časova i prekontrolisati evidenciju dolazaka na te časove.