Решења тестова

Све податке везане за ученика, оцене и школе можете проверити на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије –  http://www.upis.mpn.gov.rs/

Овде можете погледати решења за:

Српски језик

РЕШЕЊА ТЕСТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК – ДОПУНА

Математика

РЕШЕЊА ТЕСТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Комбиновани

РЕШЕЊА КОМБИНОВАНИ ТЕСТ