НТЦ – Никола Тесла центар

НТЦ  Учитељи у школи су прошли обуку и раде по НТЦ методи рада – најсавременијој методи рада.