Збирке за завршни испит 2011/2012. године

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је и ове године, истовремено са објављивањем штампаних збирки задатака за завршни испит објавио и електронски облик ових збирки на језицима народа и народности, који је доступан на клик мишем и у потпуности бесплатан!

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ