Ученички парламент

Ученички парламент ОШ „ Светолик Ранковић “up

Вероватно се питате шта је сад па то, о чему се ту ради?

Покушаћемо, драги другари, да вам објаснимо о чему се ту ради. Нисмо ми сад као нешто паметнији од вас, већ смо питали наставнике да нам објасне. Е па овако, да поделимо информације са вама: Ученички парламент је наша скупштина коју чине по два ученика свих одељења 7 и 8 разреда. Питаћете:

А шта то они раде?

Улога Ученичког парламента је да учествује у раду школе у много већој мери, него што је то било пре, да се брине о спровођењу дечијих права и да помаже другарима кад им је то потребно. Он би требало да буде спона између нас, наставника и родитеља.

Направили смо План рада за ову школску годину, па да вас упознамо:

– Конституисање и избор руководства УП

– Анкета о интересовањима и потребама ученика које улазе у надлежност УП

– Обавештавање о активностима које имају за циљ афирмацију и примену дечијих права

– Организовање трибине на тему „Моја права и обавезе“

– Организовање помоћи слабијим ученицима

-Разматрање и анализа успеха у првом полугодишту (присуствоваћемо седници наставничког већа)

– Припреме прославе Дана школе

– Сарадња са одељењским већима – тема:

* препознавање облика насиља

* примена мера и интервенисање

– Израда акционог плана за борбу против болести зависности

– Организовање и спровођење трибине за ученике и родитеље, сарадња са родитељима „Отворена врата“

– Учешће у организацији различитих спортских такмичења

– Спровођење акције

« Како што боље урадити квалификациони испит за средњу

школу «

– Прикупљање информација потребних за упис у средње школе

– Помоћ око уписа у средње школе

– Учешће у организацији другарске вечери

Видите, драги другари, да смо много тога планирали. Да ли ћемо остварити, видећемо.

Шта мислите да нам се придружите и помогнете?

ЗАМИСЛИТЕ ДА НАШ ПАРЛАМЕНТ БУДЕ НАЈБОЉИ У ГРАДУ?

1 komentar

  1. Naravno da će naš parlament biti najbolji u gradu! Najbolji smo.

Error thrown

Call to undefined function ereg()