Ученици наше школе изнад просека

iznadproseka

У мају 2008. године Основној школи “Светолик Ранковић” указана је част да учествује у пројекту “Израда годишњег теста за испитивање ученичких постигнућа на крају IV разреда за предмете СРПСКИ ЈЕЗИК и МАТЕМАТИКА“. Пројекат је организовао  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, а у њему је имало прилике да се искаже четрдесет шест школа или, укупно, осамдесет девет одељења.

Специфични циљеви пројекта односили су се на проверу знања кроз задатке који захтевају различите компетенције ученика, упознавање ученика са различитим задацима који се дају у тестовима, као и њихово навикавање на екстерна тестирања. Из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК ученици су прошли кроз проверу из граматике, писања, читања и књижевности, а своје знање и разумевање математичке науке могли су доказати решавајуци задатке из области геометрије, природних бројева, разломака и мерења.

Ученици наше школе, њих педесет осморо, показали су овом приликом ниво знања којим убедљиво превазилазе већину својих вршњака. У свакој области нашли су се изнад просечног постигнућа ученика у Србији, потврђујући још једном свој квалитет, али и квалитет својих учитеља.